Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

„V případě, že dojde mezi naší společností a Vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služby výuky a cvičení dle Vámi zvoleného výukového programu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz “

Výběr sportu